บริการรับทำแผนการตลาด

สร้างขั้นตอนอย่างมีแบบแผนให้กับธุรกิจ ให้คุณขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการทำแผนการตลาดที่แม่นยำ

ปัจจุบันมีพฤติกรรมและความสนใจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น เทคนิคหรือกลยุทธ์การขาย/การใช้สื่อสารรูปแบบเดิม ไม่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคได้อีกต่อไป ดังนั้นแผนการตลาดถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภค ผ่านกลยุทธ์ การสื่อสาร และการนำเสนออย่างเหมาะสมให้ตรงกับพฤติกรรม และชอบของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

บริการรับทำแผนการตลาด

สร้างขั้นตอนอย่างมีแบบแผนให้กับธุรกิจ ให้คุณขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการทำแผนการตลาดที่แม่นยำ

ปัจจุบันมีพฤติกรรมและความสนใจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น เทคนิคหรือกลยุทธ์การขาย/การใช้สื่อสารรูปแบบเดิม ไม่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคได้อีกต่อไป ดังนั้นแผนการตลาดถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภค ผ่านกลยุทธ์ การสื่อสาร และการนำเสนออย่างเหมาะสมให้ตรงกับพฤติกรรม และชอบของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

การที่ธุรกิจของคุณจะขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการทำแผนการตลาดที่แม่นยำ แต่หากคุณขาดทั้งประสบการณ์และอ่อนในเรื่องของธุรกิจแล้วละก็ อาจส่งผลกระทบเเละมีความเสี่ยงต่อธุรกิจของคุณมากๆ

Mazmaker Agency Online บริการรับทำแผนการตลาดให้กับธุรกิจ เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการทำแผนการตลาด โดยใช้ 4 ขั้นตอนต่อไปนี้ ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานทั้งหมดของการตลาด

วัตถุประสงค์การตลาด
(Marketing Objectives)
กลยุทธ์การตลาด
(Marketing Strategy)
ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการตลาด
(Marketing Methods)
งบประมาณทางการตลาด
(Finance)
ฟรี!! วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

เพื่อนำข้อมูลประกอบการทำแผนการตลาดอย่างแม่นยำ

และเรายังมีอีก 1 ขั้นตอนสำคัญ ที่เราเพิ่มเข้ามาให้ฟรี คือ “วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics)

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจะเริ่มต้นโดยการศึกษาการแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation)
โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ในการศึกษาดังนี้

1
Demographic Segmentation

หรือการแบ่งส่วนการตลาดด้วยหลักประชากรศาสตร์ เช่น เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, สถานภาพ (แต่งงาน, โสด) เป็นต้น

2
Psychographic Segmentation

หรือ การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักจิตวิทยา เช่น ความชื่นชอบ ค่านิยม แนวทางการดำรงชีวิต (Lifestyles) บุคลิกภาพ ชนชั้นทางสังคม (Social Class) เป็นต้น

3
Geographic Segmentation

หรือ การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักภูมิศาสตร์ เช่น ที่ตั้ง (ประเทศ, จังหวัด, เขต) ขนาดของพื้นที่ (เมืองใหญ่-เล็ก) ลักษณะทีอยู่อาศัย (ในเมือง-ชนบท) เป็นต้น

4
Behavioral Segmentation

หรือ การแบ่งส่วนการตลาดด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ เช่น อัตราการใช้ (ใช้มาก -ปานกลาง-น้อย) สถานะของผู้ใช้ (ไม่เคยใช้-ใช้ครั้งแรก-ใช้บ่อย) ผลประโยชน์ที่มองหา (เน้นประหยัด-เน้นคุณภาพ-เน้นความพึงพอใจ) โอกาสในการใช้/ซื้อ (ปกติ – พิเศษ) ช่วงเวลาที่ซื้อ ขนาดในการซื้อ เป็นต้น

และเรายังสามารถนำข้อมูลสถิติย้อนหลังของการทำแคมเปญการตลาดมาวิเคราะห์ เช่น ข้อมูล Facebook ที่เราเคยยิงโฆษณาออกไป หรือข้อมูลจาก Google ที่เรามีการเก็บสถิติย้อนหลังของข้อมูล ซึ่งทำให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมการคลิก การรับชมวิดีโอ แม้แต่การเกิด Conversion (ผลลัพธ์มุ่งหวัง/ยอดขาย) ของสินค้าและบริการนั้นๆ

Marketing Plan & Customer Analytics

การทำแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

นั้นเป็นย่อมเป็นสิ่งทีทุกธุรกิจขาดไม่ได้อยู่แล้วหากต้องการเติบโตในระยะยาว เพราะทั้ง 2 อย่างนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้ทุกแคมเปญการตลาด การโฆษณาที่สื่อออกไปนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ผลมากขึ้น แถมยังใช้งบประมาณน้อยลงด้วย

';
Mazmaker รับปรึกษาปัญหาการตลาดออนไลน์ ฟรี

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาปัญหาธุรกิจหรือการทำการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางดังนี้


โทร. 083-864-4968


Line@. @mazmaker (พิมพ์ @ ด้วยนะครับ)
หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40mazmaker


Email. marketing.solution@mazmaker.com