บริการของเรา

Mazmaker ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ครบวงจร

เรามีความเชี่ยวชาญในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook, Google, Youtube, Wechat, Alipay, Line@ ฯลฯ โดยเราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ธุรกิจของคุณได้ตรง เข้าถึงผู้ต้องการสินค้าอย่างแท้จริง โดยทุกวิธีสามารถวัดผลได้ด้วยเทคนิคเฉพาะ ทำให้โฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และเรายังได้การรับรองจาก Google Partners เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล จึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในปี 2020

รับวางแผนการตลาด

รับวางแผนการตลาด

รับทำการตลาดออนไลน์

รับทำการตลาดออนไลน์

รับทำโฆษณาบน Google

โฆษณาบน Google

โฆษณาบน Youtube

โฆษณาบน Youtube

โฆษณาบน Facebook

โฆษณาบน Facebook

รับทำ seo

รับทำ seo

รับออกแบบ ci โลโก้

รับออกแบบ ci โลโก้

โฆษณาบน Youtube

Data Analytics

หากคุณต้องการยกระดับธุรกิจของคุณให้เติบโตในระยะยาว
สำเร็จตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

มาร่วมมือกับเรา “Mazmaker” โดยการกรอกข้อมูลและธุรกิจของคุณ
เพื่อให้ทีมงานของเราติดต่อกลับ และให้คำปรึกษาเบื้องต้น

Mazmaker

Digital Marketing Solution

เพราะเราเป็นบริษัทที่สามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีอยู่มากมาย มาวิเคราะห์ (Data Analytics) และนำไปใช้ประกอบกับการจัดการเรื่อง ธุรกิจ (Business) และ การตลาด (Marketing) ผนวกกับ “ประสบการณ์ด้านการตลาดที่มีมากกว่า 100 ธุรกิจ”

ให้คุณมั่นใจได้เลยว่า หากร่วมมือกับ Mazmaker แล้วธุรกิจของคุณจะเติบโต และประสบผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้อย่างแม่นยำแน่นอน.