เกี่ยวกับเรา

Mazmaker

Online Marketing Agency

ให้บริการด้านวางแผนการตลาดให้กับธุรกิจ พร้อมให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร อาทิ

  • โฆษณา Google
  • โฆษณา Facebook
  • โฆษณา YouTube
  • รับทำ seo
  • ออกแบบ CI ธุรกิจ

และเรายังสามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีอยู่มากมาย มาวิเคราะห์ (Data Analytics) และนำไปใช้ประกอบกับการจัดการเรื่อง ธุรกิจ (Business) และ การตลาด (Marketing) ผนวกกับ “ประสบการณ์ด้านการตลาดที่มีมากกว่า 100 ธุรกิจ”

ให้คุณมั่นใจได้เลยว่า หากร่วมมือกับ Mazmaker แล้วธุรกิจของคุณจะเติบโต และประสบผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้อย่างแม่นยำแน่นอน